top of page
HoS-BACKGROUND-207a.png

Zostań liderem
gotowym do radzenia sobie
z wyzwaniami przyszłości

Szkoła przywództwa to roczny, kompleksowy program rozwoju liderów organizacji przyszłości. Został zainspirowany uważną analizą najnowszych trendów biznesowych, ponad 25-letnim doświadczeniem pracy na rzecz rozwoju przywództwa w organizacjach naszych klientów oraz wieloletnią współpracą z polskimi i międzynarodowymi partnerami know-how. 

 

Szkoła przywództwa przygotowuje uczestników do tworzenia środowiska zawodowego opartego na wielowymiarowych sieciach łączących zespoły i jednostki, otwartego na zmianę, innowacyjnego, łatwo adaptującego się do wymagań współczesności.

Idea Szkoły przywództwa,
czyli dlaczego warto zostać dobrym liderem?

Zmieniają się wyzwania naszych klientów. Firmy wielkości dużego miasta zmagają się z innymi wyzwaniami niż innowacyjne startupy. Zmienia się skala, zakres działania i odpowiedzialności organizacji. Innowacyjność wymaga realizacji cross funkcyjnych projektów, wdrażania globalnych rozwiązań na lokalnym rynku, zwinnego działania w macierzowych strukturach.  

Kluczem do sukcesu jest umiejętność łączenia światów: działów IT, z produkcją, obsługą klienta, marketingiem, łączenia kultur i pokoleń. Kluczem są wzajemne powiązania, ich jakość, ilość i różnorodność. Dalszy rozwój wymaga od przedsiębiorców, ekspertów, menedżerów i polityków tworzenia i rozwijania kapitału relacyjnego, umiejętności budowania współpracy cross funkcyjnej.

Ta transformacja pociąga za sobą zapotrzebowanie na nowy typ lidera, dobrze przygotowanego do radzenia sobie z wyzwaniami przyszłości. Nowe przywództwo opiera się na kapitale społecznym, a więc tym wszystkim, co dzieje się w relacjach między ludźmi. Pozwala osiągać wyniki w warunkach, w których nie wystarczają procedury, dobrze opisane procesy i hierarchia służbowa.

W Szkole przywództwa, jako lider, nauczysz się:

Budowania zaufania

Przełamywanie barier komunikacyjnych

Współpracy

Zarządzania różnorodnością

Wspierania proaktywności i samodzielności

Dzielenia się wiedzą

Innowacyjności

Elastyczności i podejmowania ryzyka

Budowania sieci ludzi i zespołów

Dla kogo jest ta szkoła?

Do udziału w programie zapraszamy:

Menedżerów i menedżerki średniego i wyższego szczebla

HR Biznes Partnerki/Partnerów, którzy chcą wspierać liderów w pełnieniu ich roli

Członków i członkinie zespołów zarządzających

Przedsiębiorców i właścicieli MŚP, środowiska start-upów 

Przedstawicieli organizacji pozarządowych i administracji publicznej

Wszystkich, którzy chcą świadomie wpływać na środowisko pracy

Jak wygląda nauka

Na etapie rekrutacji przeprowadzamy rozmowy indywidualne z uczestnikami. Celem rozmowy jest poznanie oczekiwań kandydata, celów jakie sobie stawia w związku z programem, zmian, do których chce doprowadzić, dotyczących własnej kariery, sposobu działania zespołu, business unitu lub całej organizacji.  

Rozmowa rekrutacyjna

Małe grupy warsztatowe (10 – 16 osób) pozwalają na indywidualne podejście do każdego uczestnika. Każdy zjazd jest prowadzony przez dwóch trenerów.  Jeden trener odpowiada za cały program Szkoły, spójność merytoryczną i ciągłość pracy grupy, drugi - pełni rolę eksperta od danego obszaru merytorycznego.

7 dwudniowych zjazdów
- 56h edukacji w małych grupach warsztatowych

Każdy uczestnik korzysta ze ścieżki rozwoju indywidualnego. W trakcie Szkoły spotyka się z wybranym mentorem lub coachem w zależności od indywidualnych celów i potrzeb, którzy wspierają go w realizacji tych celów. Ponadto korzysta z rozbudowanego systemu zadań wdrożeniowych, wspierający implementację wiedzy i umiejętności zdobytych w Szkole we własnej organizacji.

Ścieżka rozwoju indywidualnego
– konsultacje 1:1

Podczas każdego modułu uczestnicy w zespołach peer coachingowych pod okiem trenera planują konkretne zadania wdrożeniowe do zrealizowania w swojej organizacji Pomiędzy szkoleniami realizują zadania, testując proponowane rozwiązania. Zadania są szczegółowo omawiane podczas kolejnego modułu, dzięki czemu uczestnicy dzielą się dobrymi praktykami i czerpią z doświadczenia innych osób. Wnioski z realizacji kolejnych zadań wspierają proces edukacyjny grupy ilustrując kolejne etapy budowania nowej kultury przywództwa opartej na kapitale społecznym w organizacji. 

Action Plan

Uczestnicy Szkoły mają dostęp do wirtualnej biblioteki z podręcznikami i materiałami szkoleniowymi z obszaru przywództwa, zarządzania, komunikacji, zarządzania konfliktem, prowadzenia spotkań, wystąpień publicznych itd. Na platformie są dostępne również wystąpienia inspiracyjne ofz zdigitalizowane efekty pracy grupy podczas zjazdów (najlepsze praktyki, rozwiązania problemów, nagrania wystąpień uczestników i gości, wnioski z sesji warsztatowych).

Stały dostęp do bazy e-wiedzy

Podstawowe metody pracy

Gry i symulacje

Trenowanie wprowadzanych narzędzi i technik 
Analiza studiów przypadku
Odgrywanie scenek

Dyskusje moderowane

Testy autodiagnostyczne
Krótkie wywiady teoretyczne
Sesje informacji zwrotnych

Nasi trenerzy

Ewa_Kastory_produkcyjne.jpg

Ewa Kastory

 • LinkedIn

SENIOR PARTNERKA

Odpowiedzialna za rozwój merytoryczny rozwiązań z obszaru negocjacji i budowania porozumienia. Wraz ze współpracownikami, w 2005 roku stworzyła pierwszą w Polsce roczną Szkołę Negocjacji opartą na praktyce biznesowej, a w 2018 Szkołę przywództwa opartą na budowaniu kapitału społecznego. Jest autorką unikatowych programów i projektów rozwojowych w obszarze negocjacji, zarządzania konfliktem i budowania porozumienia.

Jan_Zając_2019.jpg

Jan Zając 

 • LinkedIn

KONSULTANT

Założyciel i prezes Sotrendera - oprogramowania analitycznego, wykorzystującego dane pochodzące z social media oraz algorytmy sztucznej inteligencji Przedsiębiorca, badacz, wykładowca akademicki, prelegent. Przez ponad 10 lat pracował naukowo na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent SGH, posiada doktorat z psychologii społecznej na UW. Zna 6 języków, odwiedził 46 krajów - z czego połowę z nich na rowerze.

anna_lubowska.jpg

Anna Lubowska 

 • LinkedIn

KONSULTANTKA

Mentorka Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, Fundacji Liderek Businessu, Stowarzyszenia LiderShe, platformy MentorNow. Członkini Rady Klubu Mentorek SPK. Posiada akredytację EMCC Global na poziomie Foundation. Wcześniej senior executive z dużym międzynarodowym doświadczeniem w budowaniu firm lokalnych od podstaw, zarządzaniu międzynarodową organizacją, rozwojem biznesu i produktów oraz zarządzaniu ludźmi (3-800 osób). CEO GroupM  w Polsce (do września 2018). Poprzednio przez 20 lat w MEC (holding WPP), gdzie od 2009 r. zarządzała regionem CEE, Rosji i WPP, nadzorując rozwój biznesu w 29 krajach. Wcześniej kierowała biurem MEC Polska, działem mediów JWT / Parintex i BBDO. Doceniana w branży oraz na arenie międzynarodowej: była prezesem zarządu SAR w dwóch kadencjach oraz członkinią Rady Nadzorczej (dwie kadencje). Członki Kapituły MBS przy EFFiE, oraz Rady Marek Superbrands. Przewodnicząca / członkini jury różnych konkursów [m.in](http://m.in "‌").: Effie Awards, Cannes Lions, Golden Drums, Media Trendy, Golden Hammer, Cristal Awards i European MiXX Awards.

roman_wieczorek.jpg

Roman Wieczorek 

 • LinkedIn

KONSULTANT

Przez istotną część kariery zawodowej związany z jedną z największych firm budowlano - deweloperskich na świecie, szwedzkim koncernem Skanska (w tym czasie firma zatrudniała ponad 50 tysięcy pracowników na kilku kontynentach, a przychody sięgały 70 mld zł rocznie). Był dyrektorem oddziału, potem wiceprezesem i prezesem zarządu Skanska w Polsce. Przez 7 lat, jako pierwszy i jedyny Polak w 130 letniej historii Firmy, był członkiem Zarządu Światowego Grupy Skanska z siedzibą w Sztokholmie, pełniąc funkcję Wiceprezesa Wykonawczego Zarządu (2010 - 2016). W latach 2015 - 2016 pełnił także funkcję Prezesa Zarządu Skanska Czechy i Słowacja z siedzibą w Pradze. W 2016 roku zakończył karierę zawodową rozumianą jako bardzo operacyjną działalność menedżerską. Dziś dzieli się zdobytym doświadczeniem zawodowym i życiowym, spełniam się w roli doradcy biznesowego, mentora, wykładowcy, mówcy. Współpracuję także z Uczelniami Wyższymi, firmami, fundacjami, zasiadając w różnych ich gremiach doradczych lub kontrolnych.

Magdalena Łukaszuk_www.jpg

Małgorzata Łukaszuk 

 • LinkedIn

KONSULTANTKA WIODĄCA

Praktyk biznesu, jokerka – facylitatorka w spektaklach interaktywnych, konsultantka, negocjator, sprzedawca, mediator. Posiada doświadczenie sprzedażowe oraz menedżerskie zdobyte w dużej korporacji finansowo-ubezpieczeniowej. Tam też pracowała jako trener wewnętrzny sprzedawców i menedżerów wyższego i niższego szczebla. Ogromnym atutem prowadzonych przez nią projektów i szkoleń jest połączenie wiedzy eksperckiej z doświadczeniami płynącymi z praktyki biznesowej.

Katarzyna Dorna.jpg

Katarzyna Dorna 

 • LinkedIn

KONSULTANTKA I TRENERKA

Posiada doświadczenie zawodowe w pracy z biznesem i w biznesie w obszarze zarządzania projektami, sprzedaży, projektowania i wdrażania zmian i środowisku polskim międzynarodowym. Odpowiedzialna za wprowadzenie do oferty House of Skills spektaklu interaktywnego „Firma”. Spektakl stanowi innowacyjną przestrzeń edukacyjną na polskim rynku szkoleń biznesowych.

Piotr Mendygrał_www.png

Piotr Mendygrał

 • LinkedIn

PSYCHOLOG SPOŁECZNY, SOCJOLOG, COACH

Trener rozwoju kompetencji społecznych rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Absolwent SWPS, Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, Szkoły Treningu Grupowego oraz Szkoły Coachingu (Pracownia NDO). Doświadczenie menedżerskie zdobywał m.in. w Fundacji Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych Manzana, przez 11 lat w roli prezesa. Prowadzi zajęcia w Szkole Negocjacji.

Filip Rostecki - www.jpg

Filip Rostecki

 • LinkedIn

TRENER I KONSULTANT

Tworzy koncepcje oraz zarządza złożonymi akademiami rozwojowymi m.in. z obszaru negocjacji, przywództwa i wdrażania kultury feedbacku. Dostarcza rozwiązania jako co-trener, sparing-partner i aktor w spektaklu interaktywnym. Wdrażając programy szkoleniowe lubi korzystać z niestandardowych rozwiązań, takich jak spektakl interaktywny oparty o metodę dramy i symulacje biznesowe. Przygotowuje materiały merytoryczne na szkolenia, w tym case’y biznesowe na bazie konkretnych wyzwań uczestników.

Małgorzata Borowska_www.jpg

Małgorzata Borowska

 • LinkedIn

KONSULTANTKA WIODĄCA

Ma 19-letnie doświadczenie w projektowaniu programów rozwojowych dla menedżerów biznesu i sektora publicznego. Pracuje z klientami różnych branż – m.in. farmaceutycznej, usługowej, FMCG, produkcyjnej i nowych technologii. Jej najmocniejszą stroną w kontaktach z klientami jest korzystanie z różnorodnego doświadczenia zawodowego. Jest absolwentką London School of Economics and Political Science oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Była stypendystką Hansard Society i British Council.

Stefan Popkowski.jpg

Stefan Popkowski 

TRENER BIZNESU, AKTOR, REŻYSER

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej i Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Ukończył szereg kursów z zakresu negocjacji oraz sprzedaży m.in. z wykorzystaniem metodologii Sandler Sales Institute.

Halina Nałęcz.jpg

Halina Nałęcz - Nieniewska

 • LinkedIn

TRENERKA - SUPERWIZORKA REKOMENDOWANA PREZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE

Aktualnie członkini Rady Trenerów PTP. Prowadzi treningi interpersonalne, szkolenia z zakresu treningu grupowego, superwizje zespołów trenerskich oraz indywidualne superwizje dla trenerów. Stworzyła autorski program rocznego szkolenia dla trenerów treningu psychologicznego. Przez lata związana z Krakowskim Ośrodkiem Terapii (KOT) – współtworzyła merytoryczną koncepcję pracy ośrodka, była jednym z jego superwizorówi aktywnym terapeutą. Prowadzi także superwizje zespołów terapeutycznych i trenerskich wewnątrz firm.

Poznaj naszych konsultantów

Nie wiesz, czy ten program jest dla Ciebie?

Spróbuj i zdecyduj, czy chcesz wejść na wyższy poziom rozumienia biznesu. 

Weź udział w bezpłatnym mailowym mini kursie, który jest merytorycznym wstępem do prestiżowej Szkoły przywództwa House of Skills.

Absolwenci programu:

Budują sieci społeczne zamiast nieefektywnych, słabo skomunikowanych silosów

Czerpią z różnorodności zamiast rywalizować

Dzielą się zasobami zamiast okopywać w swoich zespołach eksperckich 

Udrażniają przepływy zamiast przypisywać autorstwa 

Angażują i wzmacniają odpowiedzialność zamiast kontrolować 

Tworzą partnerskie relacje zamiast sztywnych struktur 

Historie naszych absolwentów

Poznaj historie ludzi, którzy niedawno byli w podobnym miejscu co Ty – zastanawiali się, czy Szkoła przywództwa pomoże im rozwinąć ich kluczowe umiejętności. Jak wygląda nauka? Na co zwracać uwagę? Jak wyciągnąć z niej maksimum korzyści? Tego dowiesz się z poniższych wywiadów. 

Artboard 1 copy 16.png

Udział w Szkole przywództwa zmienił moje postrzeganie siebie jako liderki, a przez to też mnie jako liderkę. Liderka, która stara się być wiarygodna, zna potrzeby ludzi, uwalnia ich potencjał, ale ma też odwagę podejmowania trudnych rozmów i decyzji. Wyjątkowość tego programu polega na szczególnym ujęciu tematu przywództwa poprzez pryzmat budowania kapitału społecznego i przyglądaniu się nie tylko sobie jako liderowi, ale także swojej firmie i zewnętrznemu otoczeniu. 

Beata Wojtkowska

Szkoła przywództwa

Najbliższy termin:

11.10.2024 - 12.04.2025

Liczebność grupy:

10 - 16 osób

Co otrzymujesz w ramach kursu:

 • Kompleksowy program rozwijający kluczowe kompetencje lidera

 • Dostęp do gier, narzędzi licencyjnych i symulacji biznesowych

 • Indywidualny proces coachingowy lub mentoringowy

 • Materiały szkoleniowe na platformie edukacyjnej GoToKnow

 • Zajęcia z doświadczonymi trenerami i konsultantami

 • Dyplom ukończenia Szkoły

Koszt uczestnictwa:

Najniższa cena produktu sprzed 30 dni: 18 900 zł

18 900 zł 

​16 065 zł* + 23%VAT

Dodatkowe informacje:

 • Promocja obowiązuje do 31 sierpnia

 • Dofinansowanie w BUR PARP (do 70%)

​*cena promocyjna nie podlega rozłożeniu na raty 

Program szkolenia

Zjazd I

11-12.10.2024 r.

Sedno przywództwa

Program jest rozciągnięty między inspiracją a praktycznymi ćwiczeniami, scenkami, modelami. Zawiera narzędzia samooceny przechodzącej w plan działania. Został pomyślany tak, żeby uczestnicy mogli przyjrzeć się sobie w roli lidera, żeby doświadczyli i przećwiczyli cztery filary budowania zaufania do lidera.

W ramach case study i ćwiczeń będą doskonalili swoją umiejętność nadawania kierunku i przekazywania wizji: Kierunek i wizja. Zaprosimy uczestników do gry symulacyjnej i refleksji nad obszarami odpowiedzialności i wpływu menedżera.

Zaproponujemy przećwiczenie narzędzi ułatwiających budowanie spójności i wiarygodności w pracy z ludźmi: Wiarygodność.

Jednocześnie, ponieważ ludzie potrzebują dialogu, troski oraz empatii, zaprosimy uczestników do przyjrzenia się w jaki sposób budują relacje z zespołem: Dobre relacje.

Warunkiem, by liderzy potrafili korzystać z własnej wiedzy i umiejętności, jest Odporność na stres i niepowodzenia. Zaprosimy uczestników do pracy nad dwoma wymiarami odporności: elastycznością i samoświadomością.

Uczestnicy zwiększają swoją wiarygodność jako lidera poprzez uspójnienie tego, co myślą, mówią i robią.

 

Wyraźnie widzą obszary swojej odpowiedzialności i swoją rolę w kontekście budowania zaangażowania i motywacji zespołu. Ludzie ufają ludziom spójnym.

To narzędzie do budowania zaufania i własnej wiarygodności.

Zjazd II

15-16.11.2024 r.

Przywództwo SLII Experience™ Blancharda

SLII Experience™ bardzo szybko wprowadza uczestników w swoje tajniki poprzez ćwiczenia w grupach, filmy, dyskusje na forum.

Koncepcja SLII® Blancharda zakłada, że lider działa jednocześnie jako menedżer i coach. Jako menedżer dba o bieżącą efektywność związaną z realizowaniem przez pracownika konkretnego zadania i osiągnięciem określonego celu. Jako coach pomaga pracownikowi rozwijać kompetencje i zaangażowanie, by docelowo osiągnął on najwyższy etap rozwoju – stał się samodzielnym ekspertem.

Zaprosimy uczestników do trenowania umiejętności dopasowywania stylu przywódczego do potrzeb współpracowników. Zarządzania celami w ścisłym kontakciez pracownikiem, ćwiczenia kompetencji związanych ​z dawaniem i przyjmowaniem informacji zwrotnej​.

Równocześnie uczestnicy uzyskają dostęp do portalu rozwojowego, który stanowi przewodnik po modelu SLII®. Z dowolnego miejsca,
w dowolnym czasie będą mogli skorzystać z interaktywnych narzędzi, handoutów, arkuszy roboczych, materiałów video wspierających ich w procesie wdrażania umiejętności.

Uczestnicy poznają stopień swojej elastyczności przywódczej, ale także uczą się jak go zwiększać.

Poznają metody wyznaczania motywujących celów oraz diagnozowania i rozwoju potencjału swoich pracowników w taki sposób, żeby poprzez stosowanie właściwego stylu przywódczego umiejętnoe przeprowadzić ich przez kolejne etapy rozwoju.

Proces, przez który przechodzą uczestnicy nie kończy się. Po tym zjeździe dołączą do społeczności działającej na platformie Blanchard Exchange.

Zjazd III

06-07.12.2024 r.

Mechanizmy pracy zespołowej
– w oparciu o SmileUrbo™

Podczas trzeciego zjazdu zaprosimy uczestników do przyjrzenia się mechanizmom pracy zespołowej i dysfunkcjom zespołu, które mogą zabijać sens jego istnienia.

Liderzy uczestniczą w grze symulacyjnej SmileUrboTM, która zajęła pierwsze miejsce w prestiżowym konkursie ONZ World Summit Youth Award jako najlepszy projekt edukacyjny na świecie. Wcielają się w radę wioski, która poszukuje rozwiązań optymalnych dla społeczności w ekstremalnie trudnej sytuacji, mają jednocześnie
do zaspokojenia własne interesy.

Uczestnicy lepiej wykorzystują potencjał zespołu. Wiedzą jak budować psychologiczne bezpieczeństwo członków zespołu.
Liczą się z głosem każdej osoby.

Zapraszają współpracowników
do wyrażania swoich opinii.

Wspólnie z zespołem znajdują rozwiązania trudnych sytuacji, co pozwala na godzenie interesów indywidualnych, zespołowych

i ogólnoorganizacyjnych.

Uruchamiają przepływy między ludźmi. Ich współpracownicy częściej i bardziej otwarcie ze sobą rozmawiają, a w tych rozmowach rodzą się i doskonalą nowe pomysły.

Zjazd IV

10-11.01.2025 r.

Trening rozmów menadżerskich

Podczas spektaklu interaktywnego „Firma” uczestnicy mają możliwość śledzić konsekwencje pojawiające się na poziomie firmy i każdego pracownika, gdy nie ma wsparcia menedżerów, brakuje rozmów o trudnościach, a te, które się odbywają, nie ujawniają prawdziwych stanowisk i emocji. Mogą też sami wpłynąć na losy głównej bohaterki, zastępując ją na scenie i stosując swoje własne strategie zachowań.

Trening ze sparing partnerem - warsztat umiejętności. Uczestnicy przygotują się i przećwiczą rozmowy ze swoimi pracownikami uwzględniając ich kompetencje, zaangażowanie  i zadania, które mają do wykonania.

Uczestnicy będą prowadzili rozmowy wspierające, korygujące, instruujące, rozmowy o emocjach, rozmowy coachingowe.

Analiza konsekwencji braku szczerych, codziennych rozmów ze współpracownikami

Uczestnicy lepiej rozumieją znaczenie prowadzenia codziennych rozmów

z pracownikami. Wiedzą jak się do nich przygotować.

 

Potrafią poradzić sobie

z emocjami drugiej strony, odpowiedzieć
na potrzeby i powiedzieć o własnych oczekiwaniach. Przećwiczyli rozmowy, poradzili sobie z impasami, wiedzą czego się mogą spodziewać i jak zareagować.

 

Aktywnie szukają okazji do rozmowy ze współpracownikami i bardziej otwarcie z nimi rozmawiają, a w tych rozmowach rodzą się

i doskonalą nowe pomysły.

Zjazd V

07-08.02.2025 r.

Zarządzanie zmianą

Sednem i powodem podejmowania działań w organizacji jest ZMIANA. W trakcie tego zjazdu przyjrzymy się jej we wszystkich trzech wymiarach: indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym​.

W trakcie symulacji zespołowej uczestnicy doświadczą sytuacji wdrażania zmiany i bycia w zmianie​ - przejdą przez wszystkie cztery etapy procesu (Zaprzeczenie, Opór, Eksperymentowanie
oraz Zaangażowanie) Dzięki kwestionariuszowi „Zmiana jak usprawnić jej przebieg”​ zdiagnozują swoją własną reakcję na zmianę.

Uczestnicy nauczą się angażować i wspierać inne osoby, zwłaszcza podwładnych, w procesie zmiany, motywując do proaktywnych postaw, przeformułowują myślenie o przeszłości na twórcze myślenie o przyszłości.

Uczestnicy znają specyfikę poszczególnych faz zmiany, potrafią zdiagnozować swoją własną reakcję.

 

Potrafią identyfikować etap, na którym znajduje się zespół i stosować dwustronną komunikację dopasowaną do aktualnych potrzeb pracowników.

 

Przeprowadzają innych przez proces zmiany, wspierają ich w przejściu przez poszczególne fazy, budują poczucie bezpieczeństwa i zaangażowanie podwładnych.

Zjazd VI

07-08.03.2025 r.

Zarządzanie różnorodnością

Zaprosimy uczestników do przyjrzenia się temu co daje różnorodność zespołom i organizacji. Czym jest grupa mniejszościowa/większościowa? Jaka jest odpowiedzialność większości za włączanie? Jakie są strategie mniejszościowe?​

 

Czego dotyczy DEI? Warsztat Kategorie tożsamości.

Zdefiniowanie różnorodności, równego traktowania i włączania. Wymiary różnorodności chronione​ w firmie​.

Zaprosimy uczestników do symulacji pozwalających na doświadczenie mechanizmów wykluczania w organizacji. W casach sprawdzimy skąd się biorą nieświadome uprzedzenia. Jakie są ukryte mechanizmy wykluczania grup niereprezentatywnych.

Mapa DEI. Pięć obszarów ochrony różnorodności 
rekomendowanych firmom przez Komisję Europejską. Przegląd wskaźników – Q&A.

Uczestnicy zmapują najważniejsze obszary działań w dziedzinie różnorodności na modelu dojrzałości firmy w zakresie DEI.

Budowanie włączającego przywództwa – weryfikacja własnego modelu przywództwa

w organizacji. Uczestnicy identyfikują
i przełamują bariery rozwoju kapitału społecznego w organizacji:
na poziomie ludzi, zespołów, obowiązujących sposobów działania i funkcjonujących procedur.

 

Świadomie i systemowo zarządzają różnorodnością w firmie.

Zjazd VII

11-12.04.2025 r.

Storytelling i Expose Szefa

Uczestnicy podsumowują doświadczenia i umiejętności, które zebrali w Szkole Przywództwa i prezentują zmiany, które już wprowadzili w swoim sposobie funkcjonowania w swoich organizacjach, w pracy indywidualnej z ludźmi i w pracy z zespołami.

Warsztat ze storytellingu pierwszego dnia, przygotowuje uczestników do posługiwania się historią jako walutą społeczną, pozwalającą być ambasadorem wartości i skuteczniej budować przekaz, budować tożsamość firmową wśród pracowników, budować zespoły w oparciu o wspólną tożsamość.

 

Uczestnicy poznają narzędzia, które pomogą im zbudować własne, inspirujące historie.

Drugiego dnia uczestnicy wygłoszą swoje expose szefa, wykorzystując warsztat storytellingowy, opowiedzą o swojej wizji przywództwa i dostaną informację zwrotną od pozostałych uczestników i trenera.

W kontaktach biznesowych uczestnicy posługują się krótką, ciekawą formą opowiadania o sobie i firmie.

Budują markęni wizerunek firmy w oparciu o kluczowe dla firmy historie.


Mają jasność co do wartości jakimi chcą się kierować jako liderzy i co do postaw i zachowań jakie chcą modelować w swoich organizacjach.

Formularz zgłoszeniowy

Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą opiekunka kursu i przedstawi szczegóły rekrutacji oraz możliwości finansowania

Dziękujemy za zgłoszenie. Wkrótce skontaktuje się z Panią / Panem nasza konsultantka.

Kontakt

Kasia-ROUND.png

Katarzyna Grajkowska

KIEROWNIK OBSZARU B2BC

+48 660 776 832

Kim
jesteśmy

House of Skills to wiodąca marka na polskim rynku usług doradczo-szkoleniowych. Zakres naszej działalności sięga od proponowania rozwiązań na poziomie strategicznym, do programów rozwojowych, dzięki którym rozwijamy kompetencje dużych grup pracowników polskich firm, ze szczególnym uwzględnieniem menedżerów. Do grona naszych Klientów należy 1/3 największych firm w Polsce. 

HoS-Logo---ORANGE.png
 • Jakie są warunki przyjęcia?
  Przesłanie formularza zgłoszeniowego i zaakceptowanie regulaminu Szkoły. Odbycie rozmowy z kierownikiem merytorycznym Szkoły dotyczącej potrzeb i oczekiwań związanych z udziałem w programie (dogodny termin rozmowy ustalamy po otrzymaniu zgłoszenia). Uiszczenie opłaty 18 900 PLN + VAT (23%) za osobę.
 • Co trzeba zrobić aby skończyć Szkołę?
  Warunkiem ukończenia Szkoły, a tym samym otrzymania dyplomu, jest udział w minimum 7 zjazdach online oraz wniesienie całości opłaty.
 • Czy Szkoła działa na zasadach studiów podyplomowych?
  Szkoła nie działa za zasadach studiów podyplomowych
 • Jak mogę zapisać się do Szkoły?
  Wystarczy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie.
 • Czy można płacić w ratach?
  Tak, można płacić w ratach.
 • Kiedy odbywają się zajęcia?
  Zajęcia odbywają się w piątki i w soboty.
 • Czy jest egzamin końcowy?
  Nie ma egzaminu końcowego.
 • Jaki jest koszt Szkoły?
  Koszt uczestnictwa w Szkole wynosi 18 900 zł + VAT (23%) za osobę.
 • Jakie są promocje?
  Zapraszamy na stronę: https://www.houseofskills.pl/pl/35,nasze-promocje.html
 • Jak długo trwają Szkoły?
  Harmonogramy dostępne są na podstronach Szkół.
 • Czy otrzymuję dyplom na zakończenie Szkoły?
  Po zakończeniu Szkoły Uczestnicy otrzymują dyplom z podaną liczbą godzin i podpisem trenera prowadzącego daną edycję.
 • Czy można uzyskać dofinansowanie?
  Szkoły są dostępne w Bazie Usług Rozwojowych, co oznacza, że można uzyskać aż do 80% dofinansowania. Z programu dofinansowania skorzystać mogą wszystkie mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, a także osoby indywidualne. Ostateczna wysokość dofinansowania, jak również warunki jego uzyskania zależne są od programów uruchomionych przez Operatorów odpowiednich dla danego regionu Polski.
bottom of page