top of page
House_of_skills_bg09.png

Zostań liderem
gotowym do radzenia sobie
z wyzwaniami przyszłości

Szkoła przywództwa to roczny, kompleksowy program rozwoju liderów organizacji przyszłości. Został zainspirowany uważną analizą najnowszych trendów biznesowych, ponad 25-letnim doświadczeniem pracy na rzecz rozwoju przywództwa w organizacjach naszych klientów oraz wieloletnią współpracą z polskimi i międzynarodowymi partnerami know-how. 

 

Szkoła przywództwa przygotowuje uczestników do tworzenia środowiska zawodowego opartego na wielowymiarowych sieciach łączących zespoły i jednostki, otwartego na zmianę, innowacyjnego, łatwo adaptującego się do wymagań współczesności.

Idea Szkoły przywództwa,
czyli dlaczego warto zostać dobrym liderem?

Zmieniają się wyzwania naszych klientów. Firmy wielkości dużego miasta zmagają się z innymi wyzwaniami niż innowacyjne startupy. Zmienia się skala, zakres działania i odpowiedzialności organizacji. Innowacyjność wymaga realizacji cross funkcyjnych projektów, wdrażania globalnych rozwiązań na lokalnym rynku, zwinnego działania w macierzowych strukturach.  

Kluczem do sukcesu jest umiejętność łączenia światów: działów IT, z produkcją, obsługą klienta, marketingiem, łączenia kultur i pokoleń. Kluczem są wzajemne powiązania, ich jakość, ilość i różnorodność. Dalszy rozwój wymaga od przedsiębiorców, ekspertów, menedżerów i polityków tworzenia i rozwijania kapitału relacyjnego, umiejętności budowania współpracy cross funkcyjnej.

Ta transformacja pociąga za sobą zapotrzebowanie na nowy typ lidera, dobrze przygotowanego do radzenia sobie z wyzwaniami przyszłości. Nowe przywództwo opiera się na kapitale społecznym, a więc tym wszystkim, co dzieje się w relacjach między ludźmi. Pozwala osiągać wyniki w warunkach, w których nie wystarczają procedury, dobrze opisane procesy i hierarchia służbowa.

W Szkole przywództwa, jako lider, nauczysz się:

Budowania zaufania

Przełamywanie barier komunikacyjnych

Współpracy

Zarządzania różnorodnością

Wspierania proaktywności i samodzielności

Dzielenia się wiedzą

Innowacyjności

Elastyczności i podejmowania ryzyka

Budowania sieci ludzi i zespołów

Dla kogo jest ta szkoła?

Do udziału w programie zapraszamy:

Menedżerów i menedżerki średniego i wyższego szczebla

HR Biznes Partnerki/Partnerów, którzy chcą wspierać liderów w pełnieniu ich roli

Członków i członkinie zespołów zarządzających

Przedsiębiorców i właścicieli MŚP, środowiska start-upów 

Przedstawicieli organizacji pozarządowych i administracji publicznej

Wszystkich, którzy chcą świadomie wpływać na środowisko pracy

Jak wygląda nauka

Na etapie rekrutacji przeprowadzamy rozmowy indywidualne z uczestnikami. Celem rozmowy jest poznanie oczekiwań kandydata, celów jakie sobie stawia w związku z programem, zmian, do których chce doprowadzić, dotyczących własnej kariery, sposobu działania zespołu, business unitu lub całej organizacji.  

Rozmowa rekrutacyjna

Trzydniowy warsztat kompetencji społecznych dotyczący budowy zaufania, współpracy, sieci społecznych, kultury proaktywnej poprzez gry, symulacje, warsztaty, sesje informacji zwrotnych. 

3 dniowy warsztat kompetencji społecznych

Małe grupy warsztatowe (12 – 14 osób) pozwalają na indywidualne podejście do każdego uczestnika. Każdy zjazd jest prowadzony przez dwóch trenerów.  Jeden trener odpowiada za cały program Szkoły, spójność merytoryczną i ciągłość pracy grupy, drugi - pełni rolę eksperta od danego obszaru merytorycznego.

8 dwudniowych zjazdów
- 80h edukacji w małych grupach warsztatowych

Każdy uczestnik korzysta ze ścieżki rozwoju indywidualnego. W trakcie Szkoły spotyka się z wybranym mentorem lub coachem w zależności od indywidualnych celów i potrzeb, którzy wspierają go w realizacji tych celów. Ponadto korzysta z rozbudowanego systemu zadań wdrożeniowych, wspierający implementację wiedzy i umiejętności zdobytych w Szkole we własnej organizacji.

Ścieżka rozwoju indywidualnego
– konsultacje 1:1

Podczas każdego modułu uczestnicy w zespołach peer coachingowych pod okiem trenera planują konkretne zadania wdrożeniowe do zrealizowania w swojej organizacji Pomiędzy szkoleniami realizują zadania, testując proponowane rozwiązania. Zadania są szczegółowo omawiane podczas kolejnego modułu, dzięki czemu uczestnicy dzielą się dobrymi praktykami i czerpią z doświadczenia innych osób. Wnioski z realizacji kolejnych zadań wspierają proces edukacyjny grupy ilustrując kolejne etapy budowania nowej kultury przywództwa opartej na kapitale społecznym w organizacji. 

Action Plan

Uczestnicy Szkoły mają dostęp do wirtualnej biblioteki z podręcznikami i materiałami szkoleniowymi z obszaru przywództwa, zarządzania, komunikacji, zarządzania konfliktem, prowadzenia spotkań, wystąpień publicznych itd. Na platformie są dostępne również wystąpienia inspiracyjne ofz zdigitalizowane efekty pracy grupy podczas zjazdów (najlepsze praktyki, rozwiązania problemów, nagrania wystąpień uczestników i gości, wnioski z sesji warsztatowych).

Stały dostęp do bazy e-wiedzy

Podstawowe metody pracy

Gry i symulacje

Trenowanie wprowadzanych narzędzi i technik 
Analiza studiów przypadku
Odgrywanie scenek

Dyskusje moderowane

Testy autodiagnostyczne
Krótkie wywiady teoretyczne
Sesje informacji zwrotnych

Nasi trenerzy

Ewa_Kastory_produkcyjne.jpg

Ewa Kastory

 • LinkedIn

SENIOR PARTNERKA

Odpowiedzialna za rozwój merytoryczny rozwiązań z obszaru negocjacji i budowania porozumienia. Wraz ze współpracownikami, w 2005 roku stworzyła pierwszą w Polsce roczną Szkołę Negocjacji opartą na praktyce biznesowej, a w 2018 Szkołę przywództwa opartą na budowaniu kapitału społecznego. Jest autorką unikatowych programów i projektów rozwojowych w obszarze negocjacji, zarządzania konfliktem i budowania porozumienia.

Jan_Zając_2019.jpg

Jan Zając 

 • LinkedIn

KONSULTANT

Założyciel i prezes Sotrendera - oprogramowania analitycznego, wykorzystującego dane pochodzące z social media oraz algorytmy sztucznej inteligencji Przedsiębiorca, badacz, wykładowca akademicki, prelegent. Przez ponad 10 lat pracował naukowo na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent SGH, posiada doktorat z psychologii społecznej na UW. Zna 6 języków, odwiedził 46 krajów - z czego połowę z nich na rowerze.

anna_lubowska.jpg

Anna Lubowska 

 • LinkedIn

KONSULTANTKA

Mentorka Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, Fundacji Liderek Businessu, Stowarzyszenia LiderShe, platformy MentorNow. Członkini Rady Klubu Mentorek SPK. Posiada akredytację EMCC Global na poziomie Foundation. Wcześniej senior executive z dużym międzynarodowym doświadczeniem w budowaniu firm lokalnych od podstaw, zarządzaniu międzynarodową organizacją, rozwojem biznesu i produktów oraz zarządzaniu ludźmi (3-800 osób). CEO GroupM  w Polsce (do września 2018). Poprzednio przez 20 lat w MEC (holding WPP), gdzie od 2009 r. zarządzała regionem CEE, Rosji i WPP, nadzorując rozwój biznesu w 29 krajach. Wcześniej kierowała biurem MEC Polska, działem mediów JWT / Parintex i BBDO. Doceniana w branży oraz na arenie międzynarodowej: była prezesem zarządu SAR w dwóch kadencjach oraz członkinią Rady Nadzorczej (dwie kadencje). Członki Kapituły MBS przy EFFiE, oraz Rady Marek Superbrands. Przewodnicząca / członkini jury różnych konkursów [m.in](http://m.in "‌").: Effie Awards, Cannes Lions, Golden Drums, Media Trendy, Golden Hammer, Cristal Awards i European MiXX Awards.

roman_wieczorek.jpg

Roman Wieczorek 

 • LinkedIn

KONSULTANT

Przez istotną część kariery zawodowej związany z jedną z największych firm budowlano - deweloperskich na świecie, szwedzkim koncernem Skanska (w tym czasie firma zatrudniała ponad 50 tysięcy pracowników na kilku kontynentach, a przychody sięgały 70 mld zł rocznie). Był dyrektorem oddziału, potem wiceprezesem i prezesem zarządu Skanska w Polsce. Przez 7 lat, jako pierwszy i jedyny Polak w 130 letniej historii Firmy, był członkiem Zarządu Światowego Grupy Skanska z siedzibą w Sztokholmie, pełniąc funkcję Wiceprezesa Wykonawczego Zarządu (2010 - 2016). W latach 2015 - 2016 pełnił także funkcję Prezesa Zarządu Skanska Czechy i Słowacja z siedzibą w Pradze. W 2016 roku zakończył karierę zawodową rozumianą jako bardzo operacyjną działalność menedżerską. Dziś dzieli się zdobytym doświadczeniem zawodowym i życiowym, spełniam się w roli doradcy biznesowego, mentora, wykładowcy, mówcy. Współpracuję także z Uczelniami Wyższymi, firmami, fundacjami, zasiadając w różnych ich gremiach doradczych lub kontrolnych.

Magdalena Łukaszuk_www.jpg

Małgorzata Łukaszuk 

 • LinkedIn

KONSULTANTKA WIODĄCA

Praktyk biznesu, jokerka – facylitatorka w spektaklach interaktywnych, konsultantka, negocjator, sprzedawca, mediator. Posiada doświadczenie sprzedażowe oraz menedżerskie zdobyte w dużej korporacji finansowo-ubezpieczeniowej. Tam też pracowała jako trener wewnętrzny sprzedawców i menedżerów wyższego i niższego szczebla. Ogromnym atutem prowadzonych przez nią projektów i szkoleń jest połączenie wiedzy eksperckiej z doświadczeniami płynącymi z praktyki biznesowej.

Katarzyna Dorna.jpg

Katarzyna Dorna 

 • LinkedIn

KONSULTANTKA I TRENERKA

Posiada doświadczenie zawodowe w pracy z biznesem i w biznesie w obszarze zarządzania projektami, sprzedaży, projektowania i wdrażania zmian i środowisku polskim międzynarodowym. Odpowiedzialna za wprowadzenie do oferty House of Skills spektaklu interaktywnego „Firma”. Spektakl stanowi innowacyjną przestrzeń edukacyjną na polskim rynku szkoleń biznesowych.

Piotr Mendygrał_www.png

Piotr Mendygrał

 • LinkedIn

PSYCHOLOG SPOŁECZNY, SOCJOLOG, COACH

Trener rozwoju kompetencji społecznych rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Absolwent SWPS, Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, Szkoły Treningu Grupowego oraz Szkoły Coachingu (Pracownia NDO). Doświadczenie menedżerskie zdobywał m.in. w Fundacji Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych Manzana, przez 11 lat w roli prezesa. Prowadzi zajęcia w Szkole Negocjacji.

Filip Rostecki - www.jpg

Filip Rostecki

 • LinkedIn

TRENER I KONSULTANT

Tworzy koncepcje oraz zarządza złożonymi akademiami rozwojowymi m.in. z obszaru negocjacji, przywództwa i wdrażania kultury feedbacku. Dostarcza rozwiązania jako co-trener, sparing-partner i aktor w spektaklu interaktywnym. Wdrażając programy szkoleniowe lubi korzystać z niestandardowych rozwiązań, takich jak spektakl interaktywny oparty o metodę dramy i symulacje biznesowe. Przygotowuje materiały merytoryczne na szkolenia, w tym case’y biznesowe na bazie konkretnych wyzwań uczestników.

Małgorzata Borowska_www.jpg

Małgorzata Borowska

 • LinkedIn

KONSULTANTKA WIODĄCA

Ma 19-letnie doświadczenie w projektowaniu programów rozwojowych dla menedżerów biznesu i sektora publicznego. Pracuje z klientami różnych branż – m.in. farmaceutycznej, usługowej, FMCG, produkcyjnej i nowych technologii. Jej najmocniejszą stroną w kontaktach z klientami jest korzystanie z różnorodnego doświadczenia zawodowego. Jest absolwentką London School of Economics and Political Science oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Była stypendystką Hansard Society i British Council.

Stefan Popkowski.jpg

Stefan Popkowski 

TRENER BIZNESU, AKTOR, REŻYSER

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej i Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Ukończył szereg kursów z zakresu negocjacji oraz sprzedaży m.in. z wykorzystaniem metodologii Sandler Sales Institute.

Halina Nałęcz.jpg

Halina Nałęcz - Nieniewska

 • LinkedIn

TRENERKA - SUPERWIZORKA REKOMENDOWANA PREZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE

Aktualnie członkini Rady Trenerów PTP. Prowadzi treningi interpersonalne, szkolenia z zakresu treningu grupowego, superwizje zespołów trenerskich oraz indywidualne superwizje dla trenerów. Stworzyła autorski program rocznego szkolenia dla trenerów treningu psychologicznego. Przez lata związana z Krakowskim Ośrodkiem Terapii (KOT) – współtworzyła merytoryczną koncepcję pracy ośrodka, była jednym z jego superwizorówi aktywnym terapeutą. Prowadzi także superwizje zespołów terapeutycznych i trenerskich wewnątrz firm.

Poznaj naszych konsultantów

Nie wiesz, czy ten program jest dla Ciebie?

Spróbuj i zdecyduj, czy chcesz wejść na wyższy poziom rozumienia biznesu. 

Weź udział w bezpłatnym mailowym mini kursie, który jest merytorycznym wstępem do prestiżowej Szkoły przywództwa House of Skills.

Absolwenci programu:

Budują sieci społeczne zamiast nieefektywnych, słabo skomunikowanych silosów

Czerpią z różnorodności zamiast rywalizować

Dzielą się zasobami zamiast okopywać w swoich zespołach eksperckich 

Udrażniają przepływy zamiast przypisywać autorstwa 

Angażują i wzmacniają odpowiedzialność zamiast kontrolować 

Tworzą partnerskie relacje zamiast sztywnych struktur 

Historie naszych absolwentów

Poznaj historie ludzi, którzy niedawno byli w podobnym miejscu co Ty – zastanawiali się, czy Szkoła przywództwa pomoże im rozwinąć ich kluczowe umiejętności. Jak wygląda nauka? Na co zwracać uwagę? Jak wyciągnąć z niej maksimum korzyści? Tego dowiesz się z poniższych wywiadów. 

Artboard 1 copy 16.png

Udział w Szkole przywództwa zmienił moje postrzeganie siebie jako liderki, a przez to też mnie jako liderkę. Liderka, która stara się być wiarygodna, zna potrzeby ludzi, uwalnia ich potencjał, ale ma też odwagę podejmowania trudnych rozmów i decyzji. Wyjątkowość tego programu polega na szczególnym ujęciu tematu przywództwa poprzez pryzmat budowania kapitału społecznego i przyglądaniu się nie tylko sobie jako liderowi, ale także swojej firmie i zewnętrznemu otoczeniu. 

Beata Wojtkowska

Szkoła przywództwa

Najbliższy termin:

10 października 2024 r. – 10 maja 2025 r.

Liczebność grupy:

12 - 14 osób

Co otrzymujesz w ramach kursu:

 • Roczny, kompleksowy program rozwijający kluczowe kompetencje lidera

 • Dostęp do gier, narzędzi licencyjnych i symulacji biznesowych

 • Trzydniowy intensywny warsztat kompetencji społecznych

 • Indywidualny proces coachingowy lub mentoringowy

 • Materiały szkoleniowe na platformie edukacyjnej GoToKnow

 • Zajęcia z doświadczonymi trenerami i konsultantami

 • Dyplom ukończenia Szkoły

Koszt uczestnictwa:

22 900 zł + 23% VAT

lub już od 2290 zł miesięcznie (Raty PayU 0%)

Dodatkowe informacje:

 • Możliwość rozłożenia płatności na raty 

 • Dofinansowanie w BUR PARP (do 70%) 

PayU.png

Program szkolenia

Zjazd I

10-12.10.2024 r.

Spotkanie inauguracyjne oraz
warsztat umiejętności interpersonalnych

Rolą treningu jest wzmocnienie kompetencji z obszaru inteligencji emocjonalnej, wzrost umiejętności komunikacyjnych oraz zwiększenie samoświadomości emocji przeżywanych w relacjach z innymi. Są to bazowe kompetencje, bez których nie da się doskonalić własnego stylu przywództwa.  

Aktywności grupowe proponowane przez trenera w trakcie treningu dają możliwość eksperymentowania, szukania nowych sposobów reagowania w relacjach z ludźmi i z grupą. Dzięki niemu uczestnicy poszerzają repertuar swoich możliwości i otwierają się na nowe doświadczenia. Szukamy odpowiedzi na pytania: Co sam przeżywam, kiedy wchodzę w relacje? Jak na to reaguje drugi człowiek? 

Najważniejszym narzędziem pracy menedżera jest jego relacja ze współpracownikami. Uczestnicy uczą się budować tę relację bardziej świadomie, zwiększają gotowość do nawiązywania różnorodnych kontaktów z innymi ludźmi:

podwładnymi, współpracownikami, przełożonymi, obecnymi i potencjalnymi partnerami biznesowymi. Są uważni na innych.

Zjazd II

15-16.11.2024 r.

Wartości lidera budującego kapitał społeczny
 

Kapitał społeczny a nowe przywództwo. Co decyduje o jakości przywództwa? Gra symulacyjna pozwalająca doświadczyć uczestnikom różnego rodzaju oczekiwań co do roli menedżera. Refleksja nad obszarami wpływu menedżera, jego odpowiedzialnościami. Omówienie w odniesieniu do program badawczego „The Leadership Chellenge”. 

 
Co dla mnie oznacza bycie liderem, jakie wartości są dla mnie kluczowe. Narzędzia budowania spójności i wiarygodności w pracy z ludźmi. 4 filary przywództwa: dobre relacje, wiarygodność, wizja, kompetencje. Wpływ relacji na efektywność realizacji zadań i celów przez pracowników. Mapa mojego zespołu. Szukamy odpowiedzi na pytania: Na ile jestem czytelny/a i spójny/a w tym co myślę, mówię i robię? Jak moja postawa, wartości, przekonania i działanie, wpływa na postawę, zaangażowanie i proaktywność mojego zespołu. 

Uczestnicy zwiększają swoją wiarygodność jako lidera poprzez uspójnienie tego, co myślą, mówią i robią. Wyraźnie widzą obszary swojej odpowiedzialności i swoją rolę w kontekście budowania zaangażowania i motywacji zespołu. Ludzie ufają ludziom spójnym. To narzędzie do budowania zaufania i własnej wiarygodności.

Zjazd III

06-07.12.2024 r.

Mechanizmy pracy zespołowej
– w oparciu o SmileUrbo™

Prezentacja programu Szkoły przywództwa

Przedstawienie zespołu, trenerów, konsultantów i coachów

Słowo od mentorów i konsultantów Szkoły

 

Wykład interaktywny na temat kapitału społecznego i przywództwa opartego na budowaniu kapitału społecznego 

Uczestnicy lepiej wykorzystują potencjał zespołu. Wiedzą, jak budować psychologiczne bezpieczeństwo członków zespołu. Liczą się z głosem każdej osoby. Zapraszają współpracowników do wyrażania swoich opinii. Wspólnie z zespołem znajdują rozwiązania trudnych sytuacji, co pozwala na godzenie interesów indywidualnych, zespołowych i ogólnoorganizacyjnych. Uruchamiają przepływy między ludźmi. Ich współpracownicy częściej i bardziej otwarcie ze sobą rozmawiają, a w tych rozmowach rodzą się i doskonalą nowe pomysły. 

Zjazd IV

10-11.01.2025 r.

Moja filozofa zarządzania

Ethos, Pathos, Logos. Jaki zespół chcę zbudować i na jakich wartościach się oprzeć. Jak mówić, żeby inspirować i angażować. Trening. Uczestnicy szukają odpowiedzi na pytania: Z jakim zespołem chcę pracować? Jakie normy muszą panować w zespole, żeby jego członkowie mogli się tak zachowywać? Co chcę robić jako lider, żeby modelować i wdrażać pożądane normy? Na ile jestem czytelny/a i spójny/a w tym co myślę, mówię i robię? Praca metodą dramy.  

 

Podczas spektaklu interaktywnego „Firma” uczestnicy mają możliwość śledzić, jakie konsekwencje pojawiają się na poziomie firmy i każdego pracownika, gdy nie ma wsparcia ze strony menedżerów, brakuje rozmów o trudnościach, a te, które się odbywają, nie ujawniają prawdziwych stanowisk i emocji. Uczestnicy mogą wpłynąć na losy głównej bohaterki, zastępując ją na scenie i próbując własnych strategii zachowań. Szukamy odpowiedzi na pytania: Kim są dla mnie inni ludzie: źródłem rozwiązań czy problemów? Czy umiem zobaczyć perspektywę swoich współpracowników? 

Uczestnicy wprowadzają w swoim otoczeniu zasady i normy, które będą sprzyjały budowaniu kapitału relacyjnego. Kształtują nową kulturę organizacyjną poprzez to, co mówią i to, co robią. Lepiej rozumieją wpływ swoich zachowań na kształtowanie swojego środowiska pracy. Uczestnicy przenoszą doświadczenie szczerych, bezpośrednich, nieodkładanych na później rozmów do swojego otoczenia zawodowego. Częściej prowadzą takie rozmowy, wychodząc z własnej strefy komfortu. 

Zjazd V

07-08.02.2025 r.

Trening rozmów menedżerskich

Trening ze sparing partnerem -warsztat umiejętności. Uczestnicy przygotują się i przećwiczą rozmowy ze swoimi pracownikami uwzględniając ich kompetencje, zaangażowanie i zadania, które mają do wykonania. Będą prowadzili rozmowy wspierające, korygujące, instruujące, rozmowy o emocjach, rozmowy coachingowe. 

 
Szukają odpowiedzi na pytania: Jak tworzyć warunki do dobrej rozmowy? kiedy rozmawiać? Jak się przygotować? Jak dobierać słowa, żeby rozmowa budowała zaufanie, wzmacniała relacje i wspierała zaangażowanie. Jaka rozmowa pozostawia dobry ślad? 

Uczestnicy lepiej rozumieją znaczenie prowadzenia codziennych rozmów z pracownikami. Wiedzą jak się do nich przygotować. Potrafią poradzić sobie z emocjami drugiej strony, odpowiedzieć na potrzeby i powiedzieć o własnych oczekiwaniach. Przećwiczyli rozmowy, poradzili sobie z impasami, wiedzą czego się mogą spodziewać i jak zareagować. Aktywnie szukają okazji do rozmowy ze współpracownikami i bardziej otwarcie z nimi rozmawiają, a w tych rozmowach rodzą się i doskonalą nowe pomysły. 

Zjazd VI

07-08.03.2025 r.

Bariery budowania kapitału społecznego
w organizacji

rezentacja programu Szkoły przywództwa

Przedstawienie zespołu, trenerów, konsultantów i coachów

Słowo od mentorów i konsultantów Szkoły

 

Wykład interaktywny na temat kapitału społecznego i przywództwa opartego na budowaniu kapitału społecznego 

Uczestnicy identyfikują i przełamują bariery rozwoju kapitału społecznego w organizacji: na poziomie ludzi, zespołów, obowiązujących sposobów działania i funkcjonujących procedur. Świadomie i systemowo zarządzają różnorodnością w firmie. 

Zjazd VII

11-12.04.2025 r.

Budowanie rozległych sieci kontaktów

Networking: relacje z innymi jako kapitał, który wnoszę do firmy. Obecność w mediach społecznościowych, zawieranie znajomości podczas krótkich spotkań, konferencji, warsztatów jako forma budowania rozległych sieci powierzchownych kontaktów. Storytelling jako waluta społeczna, pozwalająca być ambasadorem wartości i skuteczniej budować sieć networkingową. 
 

Swoim doświadczeniem podzieli się z nami Mariusz Szczygieł, który opowie o korzyściach, jakie przynosi mu sieć relacji. Szukamy odpowiedzi na pytania: Jaką historię opowiadam o sobie, swojej firmie, swoich wartościach? Jak chcę być zapamiętany? Jak korzystać z okazji do zdobywania nowych kontaktów? 

W kontaktach biznesowych uczestnicy posługują się krótką, ciekawą formą opowiadania o sobie i firmie. Realizują roczny plan budowania marki osobistej, uwzględniający wybór medium społecznościowego, na którym będą regularnie aktywni oraz plan tworzenia treści / relacjonowania wydarzeń / dzielenia się wiedzą. Zachęcają zespół do podobnej aktywności. 

Zjazd VIII

09-10.05.2025 r.

Finał Szkoły przywództwa

Dzień 1
Ja w zmianie, przeprowadzenie zespołu przez zmianę, zarządzanie zmianą w organizacji. Podsumowanie wszystkich kompetencji liderskich związanych z budowaniem kapitału społecznego. Będzie to okazja do doświadczenia pułapek, jakie wiążą się z działaniem w duchu kapitału społecznego i wypracowania sposobów ochrony przed ryzykiem. 

 

Dzień 2
Podsumowanie sumy działań wdrożeniowych, jakie podjęli uczestnicy pomiędzy zjazdami we własnych organizacjach. Sesja prezentacji, omówienie najważniejszych wniosków, świętowanie sukcesów. Szukamy odpowiedzi na pytania: Jaką drogę przeszedłem/przeszłam jako lider/ka? Jaką drogę przeszła moja organizacja? Na jakie bariery natrafiłem/am i jak je pokonałem/am? Jakie widzę korzyści z nowego sposobu działania? 

Uczestnicy są zainspirowani i gotowi do wprowadzania dalszych zmian w duchu kapitału społecznego w swoim otoczeniu biznesowym. Dostrzegają korzyści z takiego sposobu działania. Identyfikują bariery i sprawnie sobie z nimi radzą. Krok po kroku transformują swoją organizację w stronę większej otwartości, zwinności, korzystania z rozproszonych zasobów. Modelują swój sposób działania w organizacji i w jej otoczeniu. 

Formularz zgłoszeniowy

Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą opiekunka kursu i przedstawi szczegóły rekrutacji oraz możliwości finansowania

Dziękujemy za zgłoszenie. Wkrótce skontaktuje się z Panią / Panem nasza konsultantka.

Kontakt

Kasia-ROUND.png

Katarzyna Grajkowska

KIEROWNIK OBSZARU B2BC

+48 660 776 832

Kim
jesteśmy

House of Skills to wiodąca marka na polskim rynku usług doradczo-szkoleniowych. Zakres naszej działalności sięga od proponowania rozwiązań na poziomie strategicznym, do programów rozwojowych, dzięki którym rozwijamy kompetencje dużych grup pracowników polskich firm, ze szczególnym uwzględnieniem menedżerów. Do grona naszych Klientów należy 1/3 największych firm w Polsce. 

HoS-Logo---ORANGE.png
 • Jakie są warunki przyjęcia?
  Przesłanie formularza zgłoszeniowego i zaakceptowanie regulaminu Szkoły. Odbycie rozmowy z kierownikiem merytorycznym Szkoły dotyczącej potrzeb i oczekiwań związanych z udziałem w programie (dogodny termin rozmowy ustalamy po otrzymaniu zgłoszenia). Uiszczenie opłaty 22 900 PLN + VAT (23%) za osobę.
 • Co trzeba zrobić aby skończyć Szkołę?
  Warunkiem ukończenia Szkoły, a tym samym otrzymania dyplomu, jest udział w minimum 7 zjazdach online oraz wniesienie całości opłaty.
 • Czy Szkoła działa na zasadach studiów podyplomowych?
  Szkoła nie działa za zasadach studiów podyplomowych
 • Jak mogę zapisać się do Szkoły?
  Wystarczy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie.
 • Czy można płacić w ratach?
  Tak, można płacić w ratach.
 • Kiedy odbywają się zajęcia?
  Zajęcia odbywają się w piątki i w soboty, I zjazd trwa 3 dni i zaczyna się w czwartek.
 • Czy jest egzamin końcowy?
  Nie ma egzaminu końcowego.
 • Jaki jest koszt Szkoły?
  Koszt uczestnictwa w Szkole wynosi 22 900 zł + VAT (23%) za osobę.
 • Jakie są promocje?
  Zapraszamy na stronę: https://www.houseofskills.pl/pl/35,nasze-promocje.html
 • Jak długo trwają Szkoły?
  Harmonogramy dostępne są na podstronach Szkół.
 • Czy otrzymuję dyplom na zakończenie Szkoły?
  Po zakończeniu Szkoły Uczestnicy otrzymują dyplom z podaną liczbą godzin i podpisem trenera prowadzącego daną edycję.
 • Czy można uzyskać dofinansowanie?
  Szkoły są dostępne w Bazie Usług Rozwojowych, co oznacza, że można uzyskać aż do 80% dofinansowania. Z programu dofinansowania skorzystać mogą wszystkie mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa z wyłączeniem województwa pomorskiego i mazowieckiego.
bottom of page